• Home
• O nama
• Galerija
• Kontakt
 
 
Nova Plus
Specijalna bolnica za ginekologiju i akušerstvo
 
[Sledeća strana]


 
1. Zašto privatna bolnica ?

2. Čime se bavi ?

3. Kadrovi

1. Zašto privatna bolnica?
Svedoci smo da zdravstvo Srbije u tranzicionom periodu prolazi kroz veoma turbulentna događanja. Sa lošom privrednom strukturom, nedovoljnim prilivom novih investicija, ulaskom u novu ekonomsku krizu, fondovi zdravstva postaju sve prazniji i sa naporom pokrivaju osnovne potrebe (plate prekomernog broja zdravstvenih radnika i skromna lista lekova i potrošnog materijala).
U toku svih ovih događanja napravljen je mali prostor za privatnu praksu, sa idejom da se bar malo debalansiraju državni fondovi i zaposli višak radne snage. Iako u potpuno neravnopravnom položaju u odnosu na državno zdravstvo, privatna praksa je napravila pozitivni pomak u zdravstvu, čak i kada se ima u vidu veliki broj subjektivnih problema koji se nisu rešavali kroz lekarsku komoru, poštovanje etičkih normi i adekvatan profesionalni nivo. Formiranjem privatne lekarske prakse, pacijentu se nudi i mogućnost alternative. Iako je ta alternativa za sada u neravnopravnom odnosu, stvaranje uslova za mogućnost izbora, posebno ako će u perspektivi biti i tržišno ravnopravna, predstavlja najznačajniji korak u reformisanju zdravstva.
Zbog toga je krenula sa radom naša privatna klinika. Ona ima velike ambicije i ogroman potencijal, sa krajnjim ciljem da udovolji svakom profesijonalnom izazovu.

2. Čime se bavi?
U okviru aktivnosti specijalne bolnice "Nova plus" postavili smo nekoliko prioriteta. Prevashodno će se baviti hirurgijom. Osposobljena je, kadrovski i opremom da pokrije kompletnu operativnu paletu iz ginekološke hirurgije.